HomeDIY Việt Nam

003. tu bep duoi.xls

003. tu bep duoi.xls
Like Tweet Pin it Share Share Email

Mình đã làm ra rất nhiều bảng tính chi phí cho 1 sản phẩm. Xin chia sẻ với bạn nào cần để biết cách tính giá thành 1 sản phẩm. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTUZ5Y9cDLDVYh-UDfjxkY84Jga5wBrX4QKUZPvraS2H-3w/viewform?c=0&w=1

003. tu bep duoi.xls

Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/

Comments (23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *