HomeDIY Việt Nam

Cho em hỏi ? Trong nhóm mình có ai biết hàn lưỡi cưa vòng thế nào k? Và cách vẽ mặt c

Like Tweet Pin it Share Share Email

Cho em hỏi ? Trong nhóm mình có ai biết hàn lưỡi cưa vòng thế nào k?
Và cách vẽ mặt cắt góc từ 0 đến 45 độ cho máy cưa ,e chưa biết nên muốn các bác chỉi dáo

Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/diy-viet-nam/

Comments (7)

Leave a Reply to Le Truong Giang Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *