HomeDIY Việt Nam

-Đã bác nào diy dùng cưa dĩa đạt tới trình độ này chưa :D -Câu hỏi phụ: ở SG có thể mua hardwood như

-Đã bác nào diy dùng cưa dĩa đạt tới trình độ này chưa :D
-Câu hỏi phụ: ở SG có thể mua hardwood như
Like Tweet Pin it Share Share Email


-Đã bác nào diy dùng cưa dĩa đạt tới trình độ này chưa 😀
-Câu hỏi phụ: ở SG có thể mua hardwood như sồi, teak, cẩm hoặc softwood như thông số lượng nhỏ cho diy-er ở đâu được các bác nhỉ?

A Skil Saw is a wonderfully versatile and useful tool. This saw has nearly single-handedly reshaped construction, especially framing and forming processes. H…

Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/diy-viet-nam/

Comments (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *