Khoa Học Sáng Tạo

Khoa Học Sáng Tạo

[BẠN ĐÃ BIẾT CHƯA] ?
Dòng điện tìm con đường ít điện trở nhất qua một miếng ván gỗ. Đây là hiện tượng tương tự với sét, chỉ khác là sét diễn ra trong không khí, và ở không gian 3 chiều. Hình thù được vẽ ra bởi gỗ cháy hay tia sét được gọi là hình Lichtenberg.

Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/diy-viet-nam/