HomeDIY Việt Nam

Em làm xong cái playhouse cho trẻ con rồi. Giờ muốn làm biển ghi tên 2 đứa là Chip&Pooh trên gỗ với

Em làm xong cái playhouse cho trẻ con rồi. Giờ muốn làm biển ghi tên 2 đứa là Chip&Pooh trên gỗ với
Like Tweet Pin it Share Share Email

Em làm xong cái playhouse cho trẻ con rồi. Giờ muốn làm biển ghi tên 2 đứa là Chip&Pooh trên gỗ với chữ bị cháy đen thì làm cách gì các bác nhỉ.

Khắc rồi bôi bút đen nghe vẻ không chuyên lắm. Em muốn chữ cháy đen như mài gỗ bằng máy ấy.

Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/diy-viet-nam/

Comments (15)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *