VAY TIỀN NHANH-> www.facebook.com/vayvonnhatrangkhanhhoa
TUYỂN CTV NGÂN HÀNG LƯƠNG CAO
BÁN ĐẤT VĨNH

VAY TIỀN NHANH-> www.facebook.com/vayvonnhatrangkhanhhoa
TUYỂN CTV NGÂN HÀNG LƯƠNG CAO
BÁN ĐẤT VĨNH PHƯƠNG
Diện tích: 8185 m2
Địachỉ: tổ 5 – quốc lộ 1A – thôn Vĩnh Thành – xã Vĩnh Phương – TP.Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa
Liên hệ: 0915832909(chị Vũ)Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

0164,228,5555 = 8tr9  => LH : 0988307777
016,4646,6789 = 7tr9 (ck300)
01627,23,7777 = 5tr
0169,


0164,228,5555 = 8tr9 => LH ☎: 0988307777
016,4646,6789 = 7tr9 (ck300)
01627,23,7777 = 5tr 🌃 😲
0169,514,7777 = 4tr5 🙌 🚄
01648,535555 = 5tr3 🐘 8|
0164,385,7777 = 4tr8 💖 ✨
0164,521,7777 = 4tr5 🌹 📼
0162,631,2222 = 3tr5 😚 🛀
0163,569,2222 = 3tr8 📺 💎
01694,60,3333 = 3tr6 👾 💚
0168,545,3333 = 4tr5 ❓ 👯
01643,46,2222 = 3tr 👾 😄
01633,40,2222 = 2tr8 😳 ❗
01634,26,2222 = 3tr 🚒 📖
01655,84,2222 = 2tr8 💪 👠
01695,06,3333 = 4tr 🏧 🐔
01628,17,3333 = 3tr8 🆚 😊
01626,152222 = 3tr5 😀 🚓
01644,02,7777 = 4tr3 😱 💃
0164,382,7777 = 4tr8 🈷 📫
01626,02,3333 = 4tr 🐨 📝
01626,05,3333 = 4tr 👂 〽
01626,06,3333 = 4tr5 ♠ 🐒
01626,07,3333 = 3tr8 🔫 ⛔
01626,08,3333 = 4tr 🍵 🐭
01626,093333 = 4tr 😘 ↗
0169,859,2222 = 3tr6 👩 🚭
01659,06,2222 = 3tr3 🍝 🐫
01299,16,3333 = 4tr2 🎵 😉
0123,660,3333 = 3tr8 ⚪ 💓
0165,449,3333 = 4tr 😵 ❓
01696,08,3333 = 4tr ✉ 💪
01646,82,3333 = 4tr2 💃 😢
0164,924,7777 = 4tr2 🎨 😊
016,7278,2222 = 3tr3 📣 👏
01678,03,2222 = 3tr5 🎦 😔
01638,292222 = 4tr 🍸 🔎
01633,282222 = 4tr 😨 💡
0165,296,2222 = 3tr6 🎀 👡
016,9994,2222 = 3tr8 💾 🐭
🍜 💔
**************************** 🚗 👱
0868,300,686 = 950 => Liên Hệ: 0988307777 🈂 🌴
0966,831,345 = 950 🚀 🚗
0962,913,139 = 850 💦 🚕
0973,891,688 = 950 ✴ 🚚
0978,389,345 = 950 📣 😞
0981,783,883 = 950 ☁ 🈚
0868,25,9779 = 850 (y) 🐱
0981,863,179 = 950 👻 🌵
0975,389,123 = 950 😱 ♨
098,1982,696 = 950 :O 🐾
097,102,1116 = 950 🉐 :O
096,414,2228 = 950
097,7997,161 = 950
0987,985,979 = 950 🎎 🎏
0975,189,368 = 950 💤 🔷
0977,265,889 = 950 💞 🎸
0973,141,899 = 950 🚼 💤
0974,228,939 = 950 ♦ 🎡
0966,37,1118 = 950 ♿ 🈵
0964,138,831 = 950 💧 🏁
0968,224,979 = 950 😍 🗻
0977,39,7986 = 2600 🍝 ♨
0977,963,368 = 1200 🍝 🚭
0977,26,3339 = 1300 🎬 🐱
097,585,3668 = 1400 😄 📨
097,862,3883 = 1600 💴 ⛔
098,112,1117 = 1500 🍔 💗
0986,71,6669 = 2200 🏰 🐥
09,6662,0006 = 1200 ✌ ㊗
097,150,1386 = 1200 🔓 🀄
0963,90,3689 = 1300 😤 🈺
0966,15,7939 = 1800 ✳ 🚻
************* 🔒 🏭
SIM TRẢ TRƯỚC: 📞 😡
0973,668,121 = 650 ⚠ ♣
0976,678,151 = 550 🏫 ⤴
0972,899,121 = 550 🍁 ⛔
0963,944,286 = 650 🐨 💘
0962 11,05,11 = 650 ⛪ 📞
096,558,3332 = 650 🍦 💎
096,224,6661 = 550 💤 😛
0972,69,5553 = 550 😪 🍧
0964,234,070 = 550 :v 🔑
0976,332,191 = 650 💪 🙌
0972,581,851 = 850 🉐 ↗
0985,822,141 = 850 🆒 🐥
0976,114,363 = 750 💎 😒
0979,35,6661 = 750 🚻 🍻
0965,603,613 = 850 🍎 👩
098,1369,004 = 650 🚉 🎯
09,8118,9449 = 850 ☺ 👾
0981,156,516 = 700 🔥 📡
0981,610,601 = 850 👘 🌱
0969,021,201 = 900 ✌ 📨
*********** 😤 ♥
0942,997779 = 4tr6 👷 ⛪
0901,86,8866 = 36tr 👗 💄
0988,30,7777 = 42tr 🐦 💃
0944,654,666 = 4tr8 💟 🏀
0911,060,999 = 15tr ♦ :putnam:
*********************** 🎸 🐰
01627,32,7777 = 5tr ck 550k/36t ✂ 👲
01642,05,7777 = 5tr5 ck 450k/24t 🚓 🚬
01695,47,6789 = 4tr8 ck 300k/t 🎬 🐑
01633,49,6789 = 4tr8 ck 300k/t 🐸 🍁
01695,468,468 = 18tr ck 200k/24t 🚃 👜
01652,171717 = 16tr ck 300k/24t 👃 ⛪
01635,626262 = 19tr ck 300k/24t 📣 (y)
01648666333 = 12tr ck 250k/24t 🔰 🈁
016551,45678 = 8tr ck 300k/24t 🚗 🚧
🌴 🆒
0967,579,333 = 2tr5 => LH ☎: 0988307777 🐳 🏩
0967,391,333 = 2tr1 (ck300) 💛 ✂
0971,028,333 = 2tr2 (ck300) 💌 🐗
0964,129,333 = 1tr9 (ck300) 👱 🌟
0967,209,555 = 2tr8 (ck400) 💤 🈯
0964,751,555 = 2tr5 (ck400) ❔ 🚉
0868,377,555 = 2tr3 (ck400) 💂 👧
0868,030,030 = 2tr9 (ck500) 🍳 💌
0868,040,040 = 2tr9 (ck500) ✂ 🏥
086806,6868 = 6tr8 (ck 1tr) 🌂 😪
************************** 📶 💴
Sim trả sau miễn phí 1000p viettel và Mimax 3G ➿ 👀
01652,788,777 = 1tr6 🉐 💎
01656,024,888 = 1tr7 👲 🐫
0165,668,1234 = 1tr8 🚼 👠
0165,886,1234 = 1tr8 🏧 🏫
********************* 📳 -_-
01657,535,666 = 1tr8 O:) 🍉
01653,110,666 = 1tr8 🚬 ☝
01658,309,666 = 1tr5 ⚪ ㊙
01653,130,666 = 1tr5 🏨 📶
01652,632,666 = 1tr7 🏡 💦
01652,315,666 = 1tr5 😷 🐚
01652,097,666 = 1tr5 🍝 ⛄
01653,151,555 = 1tr5 ☝ ✋
01659,969,555 = 1tr5 🚬 😀
01656,799,555 = 1tr5 🌄 👱
01652,766,777 = 1tr5 🚚 😓
01652,922,777 = 1tr5 🍺 🏦
01656,779,333 = 1tr5 👷 🌟
01655,881,333 = 1tr5 🏩 🐔
01659,188,333 = 1tr5 🚬 🎤
01648,98,1981 = 1tr7 🎥 📶
01653,28,7799 = 1tr5 🍊 🎎
01655,38,7799 = 1tr6 🐩 🚚
01655,19,7799 = 1tr7 🐾 👂
🌻 😃
Sim trả sau miễn phí nội mạng và Mimax 3g: 😘 :putnam:
0869081111 = 6tr8 ⛪ 👵
0869021111 = 6tr2 👽 🐧
0869071111 = 6tr5 👩 📢
Mỗi tháng phải sử dụng ít nhất 500k 👗 💖
0974,485,485 = 2tr7 🚀 🎌
0971,530,530 = 3tr5 😛 ☁
0971,537,537 = 3tr6 🐸 ⚾
0971,534,534 = 3tr5 🐚 🏦
0971,532,532 = 3tr7 🐷 🐴
0971,531,531 = 3tr6 🚼 💰
0971,562,562 = 3tr9 👢 💜
0971,561,561 = 3tr7 👢 ♥
0971,560,560 = 3tr5 🐳 ♥
0961,932,932 = 3tr8 💐 💚
Mỗi tháng phải sử dụng ít nhất 400k ⚽ 💢
096,77,02468 = 8tr3 📻 ♨
097,54,02468 = 6tr2 🏯 🚚
Mỗi tháng phải sử dụng ít nhất 600k 💖 😳
0916,15,3939 = 3tr5 🍣 🐙
0971,005577 = 2tr9 👏 😝
0971,004488 = 3tr 💝 🈶
************************* 📷 🔷
Thuê Bao Trả Sau: 🚹 🔱
0964,93,8338 = 1tr3 🐗 👏
09,7667,4114 = 1tr3 ❌ 🈷
09,8448,4774 = 1tr5 ☝ 😚
0968,606,131 = 950 🔐 🔔
0964,090,282 = 950 😷 ♿
0966,090,386 = 1tr3 🍊 🆚
0966,07,1286 = 1tr3 😉 ❔
09,6556,7447 = 1tr3 💚 ☔
09,6446,5005 = 1tr3 ☕ ㊗
09,7337,4884 = 1tr3 🐻 👀
097,888,1001 = 1tr5 ❔ 🐔
0966,38,32,38 = 1tr6 🈺 😷
096,34,66989 = 1tr3 👽 😛
096,1919,379 = 1tr3 💉 🍸
09,7227,7007 = 2tr6 🈶 😉
0964,35,9889 = 1tr8 🔞 🏪
0989,11,5995 = 2tr6 🚅 😌
0983,19,1980 = 1tr8 ↙ 🐘
0965,30,0330 = 1tr5 🎀 ☝
08696,33389 = 1tr3 🎎 💤
0869,07,9889 = 1tr6 🚢 ↖
0869,07,8998 = 1tr6 🌂 📝
0869,06,9889 = 1tr6 💈 🐶
0869,15,9989 = 1tr3 O:) 🍳
0869,078,898 = 1tr3 🏢 💊
096,118,2386 = 1tr3 🐡 👯
0961,89,1386 = 1tr3 🍣 😪
0961,99,2386 = 1tr6 💜 :poop:
098155,6386 = 1tr3 🎩 🍎
0964,86,1386 = 1tr6 🍃 😝
0965,39,1386 = 1tr5 🎵 💚
0978,00,8679 = 1tr5 🔱 🚏
098132,1386 = 1tr3 🎫 🎵
09635,34579 = 1tr5 〽 💣
097,1919986 = 1tr4 🐒 😠
0961109968 = 1tr3 📝 😊
096516,9779 = 1tr5 🍀 🎒
0987,58,9339 = 1tr5 💅 🐳
098310,9339 = 1tr5 <3 🎾
096336,7968 = 1tr9 🍁 🙂
0965,57,9339 = 1tr3 :putnam: 🐱
096,182,1968 = 1tr6 🎉 📝
086869,9339 = 1tr6 😊 ⤵
0969,07,7986 = 1tr7 😊 👙
0984,82,8679 = 1tr3 🌈 ⤵
097,2468,286 = 1tr6 💚 🎶
097509,2882 = 1tr3 🏡 🏰
0965,91,9559 = 1tr6 🚤 📷
086863,3993 = 1tr5 🎧 🏆
09,6336,1551 = 1tr6 🍅 🎏
0964,779,866 = 1tr9 ㊙ 😡
0969,337887 = 1tr7 🚧 ✉
096,118,3993 = 1tr5 🐶 💠
09759,83338 = 1tr7 🎌 :*
09715,91119 = 1tr5 👡 😝
09887,63336 = 1tr7 🎥 🚀
098,5555,694 = 1tr3 🚅 ✌
0961261116 = 1tr5 😜 💞
💒 👷
LH ☎: 0988307777 – 0911060999 ( Gọi Hoặc Add Facebook) 👕 ☀
****************************************** 😠 🏈
CHUYỂN ĐỔI SIM SINH VIÊN KHÔNG CẦN THẺ GIẢ RẺ NHẤT LIÊN HỆ, 0944654666 (ZAL0) 🚌 ➿
ĐẶC BIỆT NHẬN LÀM SIM THEO YÊU CẦU, ⛪ 👌
A/c Muốn Tìm Thêm Số Thì Kết Bạn Với Facebook của e nhé! 😒 👻
(Gõ SĐT 0988307777 vào ô tìm kếm sẽ hiện lên face e tên Hoàng Quý) 🍴 🍰

………..
A/c Muốn Tìm Thêm Số Thì “LIKE” trang để cập nhật liên tục list sim hoăc inbox e trả lời nhé!

Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

Bán nhà gần chợ Bưng Cầu
₫550 – Thủ Dầu MộtBán căn nhà cấp 4 rẻ đẹp trên đườn

Bán nhà gần chợ Bưng Cầu
₫550 – Thủ Dầu Một

🌟 Bán căn nhà cấp 4 rẻ đẹp trên đường BÙI NGỌC THU
🌟 Diện tích: 4,4 x23 nở hậu 5m. Thổ cư 60m2
🌟 Hướng: Tây Nam
🌟 Vị trí đẹp 2 mặt tiền đường.
🌟 Đường: 4m thông ôtô ra vào thoải mái
Giá: 550tr
Vị trí nhà cách chợ Bưng Cầu 300m.Cách Ql13 400m. Cách UBND phường Hiệp An 800m Cách Đại Nam, ngã tư Sở Sao 1,5km
📞 Liên hệ: 0961795939 gặp Nguyện xem nhàNguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

chung cư FLC
₫290 – Toà nhà Tổng công ty 319FLC GARDEN CITY-TRÁI TIM CỦA PHÍA TÂY THỦ ĐÔ HÀ NỘI
–

chung cư FLC
₫290 – Toà nhà Tổng công ty 319

🏠 FLC GARDEN CITY-TRÁI TIM CỦA PHÍA TÂY THỦ ĐÔ HÀ NỘI
————————————–
⚠ 90% CẶP VỢ CHÔNG TRẺ MUA NHÀ KHÔNG BIẾT CÁCH LỰA CHỌN CHUNG CƯ ĐẲNG CẤP PHÙ HỢP VỚI MÌNH ⚠
————————————–
⛔10 LÝ DO ĐỂ BẠN LỰA CHỌN CĂN HỘ CHUNG CƯ FLC GARDEN CITY ĐANG LÀM MƯA LÀM GIÓ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ⛔
————————————–
► Vị trí trung tâm quận Nam Từ Liêm, gần ngay trung tâm hành chính, thể thao Mỹ Đình, cạnh các khu đô thị hiện đại , vệ tinh của quận Nam Từ Liêm- Bắc Từ Liêm và Hà Đông, gần nhiều trường học uy tín : Lê Qúy Đôn, Đoàn Thị Điểm, Lômonoxôp, …Đặc biệt nằm ở trung tâm 2 dự án của tập đoàn Vingroup ,cách ủy ban phường Đại Mỗ 400m.
►Tiện ích đầy đủ : Nhà trẻ, trường học, phòng khám, ngân hàng, siêu thị, Spa, phòng Gym, Cafe ….. trong tổng hòa toàn bộ tiện ích của khu đô thị .
► Đi lại thuận tiện : nằm gần tuyến đường 70 gồm 3 đường lớn rộng 40m kết nối trung tâm phía Tây TP Hà Nội , với các khu vực lên cận, bạn có thể dễ dàng đi vào các quạn trung tâm : Cầu Giấy, Ba Đình,Bắc Từ Liêm, Hà Đông…..
► Đồng bộ hạ tầng : có hồ nước điều hòa 7200m2 ,bể bơi bốn mùa , vườn hoa bốn mua ,mật độ cây xanh lý tưởng không gian nghỉ dưỡng như một resort ,thuận tiện thư giãn và vui chơi ngay trong khuôn viên cho bạn cảm giác trong lành và mát mẻ, xua tan những căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi
► Diện tích căn hộ đa dạng , dễ lựa chọn : 45-50-55-60….-95 m2 , với thiết kế sáng tạo , tối ưu hóa công năng sử dụng cho mọi công dân FLC Garden City . Đến đây bạn có thể dễ dàng chọn lựa cho mình ngôi nhà hạnh phúc dù là hộ độc thân , có gia đình hay sống 3 thế hệ, khu chung cư FLC Garden City sẽ có đủ chõ cho bạn .
►. Gía căn hộ chung cư FLC Garden City ở mức RẤT HẤP DẪN , chỉ khoảng trên 18 triệu/m2, với diện tích từ 45m2 bạn đã có thể tính toán đến việc sở hữu ngay cho mình một căn hộ ” chung cư thương mại ” chứ không phải nhà ở xã hội hay chung cư thu nhập thấp lại ở ngay trung tâm quận Nam Từ
Liêm .
►. Bàn giao căn hộ với nội thất cơ bản, khá tiện nghi và bạn chỉ việc xắp xếp đồ đạc rồi dọn vào ở .
► Không gian sống sạch sẽ , thoáng đãng và có nhiều hoa cỏ, gần gũi vói thiên nhiên , mang đến cho bạn cảm giác an lành và vô cùng thoải mái .
► Thanh toán mua căn hộ theo tiến độ và bạn có thể vay vốn ngân hàng để mua nếu có nhu cầu .
► Chủ đầu tư dự án là Tập đoàn FLC uy tín , vũng mạnh luôn cam kết mang lại sản phẩm với việc tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng .
————————————–
Chung cư LC Garden City cuộc sống tiện ích, gần gũi thiên nhiên !
►► Gọi ngay hôm nay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí, cập nhật tiến độ dự án và mua căn hộ với giá gốc của CĐT:
☎ Ms Ngà: 01665979686Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

Republic Plaza thực sự là nơi trác tuyệt để sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm một cuộc sống thượng lưu

Republic Plaza thực sự là nơi trác tuyệt để sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm một cuộc sống thượng lưu, đẳng cấp như “resort xanh” giữa lòng thành phố.
Liên hệ 0905 51 20 55 để biết thêm chi tiết


TỔ HỢP REPUBLIC PLAZA – TUYỆT TÁC SÂN BAY
 Vị trí: 18E Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
 Đơn vị đầu tư và phát triển dự án: Công ty CP Thương Mại Thùy Dương Đức Bình
 Loại hình: Office-tel & Suites
 Gồm 2 tòa tháp, cao 14 tầng, với 4 tầng đế là trung tâm thương mại hạng sang
 Tòa tháp A: khách sạn quốc tế mang thương hiệu Holiday Inn & Suites Saigon Airport đầu tiên ở Việt Nam được vận hành bởi tập đoàn InterContinental Hotels Group – Tập đoàn quản lý khách sạn số 1 trên thế giới. Bao gồm:
o 250 phòng khách sạn có diện tích 28,9m2
o 100 phòng Suites có diện tích 58-59m2
 Tòa tháp B: 266 căn Office-tel & Suites (từ tầng 5 đến tần 14)
– Tầng 5-6: 27 căn Office-tel/tầng. Thuận lợi đăng ký kinh doanh và lưu trú dài hạn
– Tầng 7-12A: 27 căn/tầng, bao gồm 25 căn 1 phòng ngủ và 2 căn 2 phòng ngủ
– Tầng 14: 23 căn Suites/tầng, bao gồm: 17 căn 1 phòng ngủ, 2 căn 2 phòng ngủ và 4 căn 3 phòng ngủ
– Đa dạng diện tích: 46m2; 50m2; 52m2; 63m2; 78m2; 102m2
– Được trang bị 100% nội thất cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao.
4) Vị trí của dự án
 Tọa lạc trên mặt tiền đường Cộng Hòa, cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ 5 phút, cạnh tuyến metro huyết mạch của Thành phố.
 Vị trí của dự án cũng gần với các cụm văn phòng E-Town và dễ dàng di chuyến đến các khu công nghiệp xung quanh Tp.Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối giao thương.
 Dự án nằm ở nút giao điểm của các quận: Quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, Gò Vấp. Xung quanh là các bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại lớn. Bên cạnh đó, dự án còn được hưởng lợi thế vô giá và kề bên là công viên Hoàng Văn Thụ – công viên lớn nhất Q.Tân Bình giúp tạo mảng xanh rất rộng lớn. Đây là điểm cộng trong sự lựa chọn của các khách hàng vừa muốn sở hữu một không gian sống trong lành, vừa tiện lợi trong việc đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống, vừa dễ dàng di chuyển đến nhiều nơi làm việc.
5) Tiện ích
Trên 100 tiện ích nội khu và ngoại khu cao cấp, đáp ứng đầy đủ cho phong cách sống thời thượng:
 Khối đế của tổ hợp Republic Plaza là khu thương mại hạng sang, boutique shop, ngân hàng, văn phòng, gym, spa, cùng với các tiện ích của khách sạn như phòng hội nghị, ballroom, hồ bơi, sân vườn, nhà hàng, cà phê, tạo thành một điểm đến vô cùng tiện ích và thuận lợi trong việc kinh doanh.
 Cầu đi bộ trên không Skywalk
 Tiện nghi đẳng cấp 5 sao:
o Dịch vụ lễ tân
o Dịch vụ dọn phòng
o Dịch vụ giặt là
o Dịch vụ vận chuyển hành lý
o Dịch vụ đưa đón sân bay
o Hệ thống an ninh, vệ sinh 24/7
o Hệ thống quản lý thông minh
o Hệ thống điện hỗ trợ 100%
o Hệ thống phòng chống cháy nổ tự động
o Hệ thống lọc nước
o Dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vệ sinh
o Dịch vụ quản lý cao ốc chuyên nghiệp
o Bãi đậu xe
o ….
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ 0905 51 20 55 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TƯ VẤN

Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

#Quà_Tết đặc biệt ý nghĩa cho 500 khách hàng đầu tiên
FREE – Quy Nhơn

Phần mềm danh bạ doanh nghiệp dành cho mọi người đây. Nhanh tay download nha

Hoạt hình đua xe max hài

🎯🎯🎯 Sự thật ai cũng biết là:💰Ai nhanh hơn, người đó về đích sớm💰 Ai biết thông tin sớm hơn, người đó thắng.🎁 #Quà_Tết đặc biệt ý nghĩa cho 500 khách hàng đầu tiên:.Tặng #3_tháng sử dụng phần mềm #TRA_CỨU_DANH_BẠ_CTY_MỚI_THÀNH_LẬP với giá ưu đãi 200 nghìn đồng.💎 Danh bạ có sẵn hơn 100 nghìn cty từ năm 2016 về trước💎 Danh bạ #tự_động_cập_nhật_hàng_ngày.👉👉👉=> Rất tốt để thực hiện #email_marketting, #sms_marketing hoặc #gọi_điện_marketing .Demo: http://bit.ly/2iY3jteUser: demoPass: hoangtin.net.vn.Thời hạn đăng ký: ib đến hết #ngày_23_tháng_01_năm_2017.Lưu ý: #miễn_phí_hoàn_toàn nếu là #khách_hàng_cũ của Hoàng Tín ở tất cả các dịch vụ.Tư vấn: 📞 0868 572 673✉ contact@hoangtin.net.vn

Posted by Hoàng Tín – Cty chuyên về phần mềm và website on Tuesday, 10 January 2017

Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/

[UPDATE] MẶT BẰNG CHÍNH THỨC VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ

[UPDATE] MẶT BẰNG CHÍNH THỨC VINHOMES GREEN BAY MỄ TRÌ

[UP DATE] ĐÃ CÓ MẶT BẰNG CHÍNH THỨC VINHOMES GREEN BAY

💝 Mặt bằng chính thức dự án chung cư Vinhomes Green Bay Mễ Trì
🔹 Tòa G1 cao 35 tầng
Gồm 22 căn hộ/sàn chia hai sảnh (có thể thông nhau)
Và 12 thang máy
Cơ cấu căn hộ: Mặt bằng gồm 22 căn
🔹 Căn 1PN gồm các diện tích: 42,8m2 & 42,8m2
🔹 Căn 2PN gồm các diện tích: 58m2, 61,5m2, 62,2m2 , 66,4m2, 69,5m2, 71,1m2,
🔹 Căn 3PN: 86,4m2, 90,5m2 , 92m2, 88,9m2, 92,2m2
👉 Website: http://chungcuvinhomesgreenbay.org
👉 Tải về thiết kế & bảng giá mới nhất: https://goo.gl/4NQYRo
☎ Hotline: 094 330 5151
☎ Email: tuvan@bdscaocaphn.com
🎉 🎉 🎉 🎉 VINHOMES GREEN BAY 🎉 🎉 🎉 🎉
💙 NƠI KHẲNG ĐỊNH NHỮNG GIÁ TRỊ SỐNG ĐẲNG CẤP 💙

Nguồn: Facebook

http://buysellvinhomes.com/mua-ban-nha-dat/