HomeHỏi đáp công nghệ

Như các bạn biết. Hôm qua máy mình bị mất vân tay. Gửi đi bảo hành 1 ngày về. Đế

Như các bạn biết. Hôm qua máy mình bị mất vân tay. Gửi đi bảo hành 1 ngày về. Đế
Like Tweet Pin it Share Share Email

Như các bạn biết. Hôm qua máy mình bị mất vân tay. Gửi đi bảo hành 1 ngày về. Đến giờ đã có vân tay. Vậy mà nhiều bạn nói chết là ko sửa dc. Phải nói là điểm bán này quá uy tín.
Nguồn : Facebook

http://buysellvinhomes.com/hoi-dap-cong-nghe/

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *